K.Fon

ต้องขอชื่นชมทีมงานของ TMC ที่มีทีมงานเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์สูง ทำงานอย่างเป็นระบบและสื่อสารรายละเอียดได้ชัดเจน ส่วนตัวชอบกราฟิกและคอนเท้นต์ค่ะ สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจง่ายและปิดการขายได้ง่ายขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top